BONI IQ Test
leto 2000.


  1. Koja slika treba da stoji umesto znaka pitanja:


  (a)


  (b)


  (c)


  (d)


  (e)


  (f)

  2. Ako su date razdaljine:

  Od tačke A do MLINA ima 1051 m
  Od tačke A do CENTRA ima 100 m
  Od tačke A do LIVADE ima 54 m

  Onda je razdaljina između tačke A i VINOGRADA m.


  3. Koja slika treba da stoji umesto znaka pitanja:


  (a)


  (b)


  (c)


  (d)


  (e)


  (f)

  4. Odredi broj koji treba da stoji umesto znaka pitanja:

  4  3  6  5  ?  7


  5. Odredi slovo koje može da zameni oba znaka pitanja:

   

  Slovo


  6. Koja od pet reči najmanje pripada datoj grupi?

  HARINGA
  (a)

  SKUŠA
  (b)

  KIT
  (c)

  AJKULA
  (d)

  OSLIĆ
  (e)


  7. Koji broj ne pripada datoj seriji?

  1  2  4  9  16 

  Broj


  8.  Koja slika treba da stoji umesto znaka pitanja:


  (a)


  (b)


  (c)


  (d)


  (e)


  (f)

  9. Koji broj treba da stoji na glavi zelenog čovečuljka?:

   

  Broj


  10. Koje slovo bi trebalo da stoji na mestu znaka pitanja?

  k s v
  r ? a
  a a c

        Odgovor:  Slovo  


  11. Koja slika treba da stoji umesto znaka pitanja:


  (a)


  (b)


  (c)


  (d)


  (e)


  (f)

  12. Koji broj bi trebao da stoji na mestu znaka pitanja?

  8 5 7
  12 9 3
  10 7 ?

        Odgovor:  Broj  


  13. U krugu je skrivena jedna reč. Koja?

   

        Odgovor:   


  14. Ako su neki pušači pecaroši, a neki pecaroši gurmani onda su neki pušači gurmani.

  Gornja konstatacija je:

  TAČNA
  (a)
  NETAČNA
  (b)
  NE MOŽE SE SA SIGURNOŠĆU REĆI
  DA LI JE TAČNA ILI NE
  (c)

  15. Koja slika treba da stoji umesto znaka pitanja:


  (a)


  (b)


  (c)


  (d)


  (e)


  (f)

  16. Koja životinja najmanje pripada datoj grupi?:

  BREZA
  (a)

  IGTRA
  (b)

  LIMAKA
  (c)

  ROGONDEJ
  (d)

  NEHIJA
  (e)


  17. Broj 238 se odnosi prema broju 714 kao broj 172 prema broju:

  516
  (a)

  688
  (b)

  528
  (c)

  413
  (d)

  346
  (e)


  18. Koji broj nedostaje u sredini?

        Odgovor: broj  


  19. Koji broj bi trebao da stoji na mestu znaka pitanja?

  11 9 14
  8 5 21
  6 4  ?

        Odgovor:  Broj  


  20. Koja slika treba da stoji umesto znaka pitanja:


  (a)


  (b)


  (c)


  (d)


  (e)


  (f)

  21. Koji od pet oblika najmanje pripada datoj grupi?

  A
  (a)

  H
  (b)

  M
  (c)

  B
  (d)

  U
  (e)


  22. Koja životinja najmanje pripada datoj grupi?:

  VRC
  (a)

  SAP
  (b)

  CEZ
  (c)

  NJOK
  (d)

  AZOK
  (e)


  23. Koja slika treba da stoji umesto znaka pitanja:


  (a)


  (b)


  (c)


  (d)


  (e)


  (f)

  24. AUTOMOBIL se odnosi prema BENZINU kao VIDEORIKORDER prema:

   

  TV-u
  (a)

  VIDEO TRACI
  (b)

  ANTENI
  (c)

  EL. ENERGIJI
  (d)

  PREKIDAČU
  (e)


  25. Koja od donjih figura nastavlja niz na gornjoj slici:

   

  A B C D E F

  (a) (b) (c) (d) (e) (f)

   


  26. Koji broj bi trebao da stoji na mestu znaka pitanja?

  3 4 25
  7 2 53
  5 3 ?

        Odgovor:  Broj  


  27.Koliko je sati na donjem desnom satu?

   

  8:15
  (a)

  3:50
  (b)

  12:25
  (c)

  6:40
  (d)

  10:25
  (e)


  28. Koje slovo bi trebao da stoji na mestu znaka pitanja?

  v o p
  e ? a
  t a r

        Odgovor:  Slovo  


  29. Kojem objektu odgovara mreža sa leve strane?


  (a)


  (b)


  (c)


  (d)


  30. Koji broj nastavlja niz?

  81 100  121  144  ? 

  Broj

   


   

      Vaš e-mail : 

      Pseudonim :