BONI IQ-test
JESEN 2000.

   

   

  1. Suzana voli broj 225 ali ne i 224; ona voli 900 ali ne i 800; takođe voli broj 144 ali ne i 145. Koji od donja dva broja će joj se dopasti?

  (a)    1600 (b)    1700


  2. Ako 2 daktilografa mogu da otkucaju 2 stranice za 2 minuta, koliko daktilografa je potrebno da bi se otkucalo 18 stranica za 6 minuta?

  (a)     3 (b)     4 (c)     6 (d)     12 (e)     36


  3. Za dve godine moj otac će imati tačno tri puta više godina nego ja sada. Njemu je sada 37 godina, a meni...?

  (a)     11 (b)     12 (c)     13 (d)     14 (e)     15


  4. Tri broda su ukotvljena jedan do drugog. Plavi brod se nalazi desno od crvenog, a levo od zelenog broda. Ako plavi i zeleni brod zamene mesta onda će:

  (a)  Crveni i plavi brod biti jedan do drugoga 
  (b)  Zeleni brod će biti između crvenog i plavog broda
  (c)  Crveni brod će biti desno od plavog broda
  (d)  Crveni brod će biti u sredini


  5. Koji broj je jedna polovina jedne četvrtine jedne desetine broja 400?

  (a)     2 (b)     5 (c)     8 (d)     10 (e)     40


  6. Pišući brojeve od 1 do 100 koliko puta ćete napisati broj 7?

  (a)     10 (b)     11 (c)     19 (d)      20 (e)     21


  7.Svaki prikazani broj prati određeno pravilo. Odredite pravilo i pronađite nedostajući broj: 

  Januar 15
  April 10
  Maj 5
  Novembar 15
  Jul ?

  Nedostajući broj je:
  (a)     5 (b)     10 (c)     15 (d)     20 (e)     25


  8. Pogledajte crtež. Brojevi sa strane svake kolone i reda su zbirevi simbola unutar kolone ili reda. Koji broj bi trebao da stoji umesto znaka pitanja? 

  (a)   23
  (b)   25
  (c)   28
  (d)   30
  (e)   32


  9. Dva čoveka, polazeći sa iste tačke, koračaju u suprotnim pravcima 4 metara, zatim se okrenu levo i koračaju još 3 metra, a zatim staju. Kolika je razdaljina između njih?

  (a)     2 m (b)     6 m (c)     10 m (d)    12.5 m (e)     14 m


  10. Ako je krug = 1,  čemu je jednak oktagon?

  (a)     2 (b)     4 (c)     6 (d)     8 (e)     12


  11. Pet dečaka su učetvovala na sportskom takmičenju. Toma se plasirao bolje nego Stanko koji nije bio poslednji. Janko je bio prvi, a Gojko je imao bolju poziciju nego Pavle, ali lošiju nego Toma. Ko je bio poslednji na takmičenju?

   (a)     Toma  (b)     Gojko  (c)   Stanko  (d)     Janko  (e)      Pavle


  12. U krdu ima 1200 slonova. Neki od njih imaju ružičaste i zelene tufne neki samo ružičaste a neki samo plave. Jedna trećina krda ima samo ružičaste tufne. Da li je tačna konstatacija da 400 slonova SIGURNO ima samo plave tufne?

  (a)     Da (b)     Ne


  13. Na stolu se nalazi 27 kuglica. 26 od njih je iste težine, a jedna je nešto lakša od ostalih. Imate na raspolaganju vagu sa dva tasa (u svaki tas staje jedna kuglica i ako su iste težine jezičak na vagi je u ravnoteži)  i vaš je zadatak da odredite koja je kuglica lakša od ostalih. Koliko NAJMANJE puta vam je potrebno da izvršite merenje da bi ste otkrili lakšu kuglicu?

  puta


  14. Koji broj treba da stoji umesto znaka pitanja u sledećem nizu:

  1 8 27 ? 125 216

  (a)     36 (b)     45 (c)     46 (d)     64 (e)     99


  15. Slova jedne reči su pomešana... Koja je to reč?

  N O D R A P A B

  (upišite malim slovima)


  16. Koje slovo treba da stoji umesto znaka pitanja:

   

  ? a v
  i k o
  t o l

  Odgovor:  (upišite malim slovima) 


  17. Koji broj završava niz:

  14  15  20  22  27  30  35  39  44  ?

  Broj: 


  18. Koja reč se nalazi unutar kruga? (rešenje upišite malim slovima)

   T   A 
   O   N 
   P   I 
   E   L 


  19. Koji broj treba da stoji umesto znaka pitanja u sledećem nizu:

  0 5 1 4 2 ?

  Broj: 


  20. Ako je 23 - 50 = 0,   40 - 22 = 0  a  53 - 17 = 0   onda je   81 - ? = 0

  Koji od donjih brojeva treba da stoji umesto znaka pitanja?
  (a)     28 (b)     14 (c)     53 (d)     27 (e)     66


  21. Kruška je prema Jabuci kao Krompir prema:

  (a)  
  Banani
  (b) 
  Repi
  (c)  
  Malini
  (d)
  Breskvi
  (e)
  Salati


  22. sssrra se odnosi prema 844333 kao mmfaa prema:

  (a)   44633 (b)   88336 (c)   88255 (d)  55338 (e)   99112


  23. U reči PERAVO skriveno je ime:

  (a)   
  Države
  (b)  
  Grada
  (c)  
  Planine
  (d)
  Reke
  (e)
  Kontinenta


  24. Koji od dole prikazanih oblika nastavlja gornji niz?

  [o] [.] (o)

  (a)  (.) (b)  (o) (c)  [.] (d) [o]


  25. Koji brojevi treba da stoje umesto znakova pitanja:

  1 10 3 9 5 8 7 7 9 6 ? ?

  (a)     11 5 (b)     10 5 (c)     10 4 (d)     11 6


  26. Koji od dole prikazanih oblika nastavlja gornji niz?

  (a)  (b)  (c)  (d) 


  27. Koliko četvorougaonih slika se nalazi na donjem dijagramu?

  (a)     10 (b)     16 (c)     25 (d)     28


  28. Koji broj sledi u datoj seriji:

  2 3 5 7 11 13 ?

  (a)     14 (b)     15 (c)     16 (d)     17 (e)     18


  29. Koje slovo nastavlja seriju:

  B A C B D C E D F ?

  (a)     C (b)     D (c)     E (d)     F (e)     G


  30. Koja od dole prikazanih slika kompletira gornju seriju:

  (a) (b) (c) (d) (e)

   


   

      Vaš e-mail : 

      Pseudonim :