BONI IQ Test
april 2000.
 


  1. Reč POČETAK se odnosi prema reči DVOJNIK kao reč RADIJATOR prema reči:

  DVOGLED
  (a)

  OPTICAJ
  (b)

  DOSADA
  (c)

  SASTAV
  (d)

  BLEDILO
  (e)


  2. Ako su date razdaljine:

  Od tačke A do MIVAKA ima 1004 km
  Od tačke
  A do SMIRNE ima 1001 km
  Od tačke
  A do CERA ima 100 km

  Onda je razdaljina između tačke A i TIVURA km.


  3. Koji broj je najmanje sličan ostalim?

  328
  (a)

  573
  (b)

  268
  (c)

  765
  (d)

  197
  (e)


  4. Odredi kombinaciju koji sledi u nizu::

  2B E5 8H ??


  5. Koji od dole ponuđenih oblika čini najbolje poređenje?

  je prema kao prema:


  (a)


  (b)


  (c)


  (d)


  (e)


  6. Koja od pet reči najmanje pripada datoj grupi?

  KORAL
  (a)

  KUPANJE
  (b)

  BLISTATI
  (c)

  TROMOST
  (d)

  OGRANAK
  (e)


  7. Koji broj ne pripada datoj seriji?

  1 3 5 11 19 29 


  8. Ako promenite red slova u reči "DINKUR" dobićete ime:

  GRADA
  (a)

  OKEANA
  (b)

  REKE
  (c)

  PLANINE
  (d)

  DRŽAVE
  (e)


  9. Koji od od pet oblika je najmanje sličan ostalim?


  (a)

  (b)

  (c)

  (d)

  (e)

  10. Puž se penje uz zid visok 13 metara. Danju se uspne 3 metra, ali zato noću sklizne 2 metra. Pitanje glasi:
        Za koliko dana će puž biti na vrhu zida?

        Odgovor: Za dana


  11. Koja od pet reči najmanje pripada datoj grupi?

  ABAKUS
  (a)

  MNOGO
  (b)

  OPASKA
  (c)

  PRST
  (d)

  UTISAK
  (e)


  12. Koji broj bi trebao da stoji na mestu znaka pitanja?

  6 1 25
  5 2 15
  4 3  ?

        Odgovor:  Broj  


  13. Sada jedno slatko pitanje. Reč je o kolačima i to onim veeelikim sa dosta šlaga i svih mogućih kremova. Ako je jedan kolač težak 1/4 kg i pola kolača,  koliko su teška 2 kolača?

        Odgovor:  kg


  14. Ako su svi Trolovi Patuljci, a neki Patuljci Vilenjaci, onda su neki Trolovi sigurno Vilenjaci.

  Gornja konstatacija je:

  TAČNA
  (a)
  NETAČNA
  (b)
  NE MOŽE SE SA SIGURNOŠĆU REĆI
  DA LI JE TAČNA ILI NE

  (c)

  15. Koji broj treba da stoji umesto znaka pitanja:

  15  (42)  29
  11  ( ? )  38

        Odgovor: Broj  


  16. Reč UZORAK se odnosi prema reči PREDANOST kao reč POVEČERJE prema reči:

  PRODORNOST
  (a)

  OBRAZOVANJE
  (b)

  VREDNOĆA
  (c)

  NAPREZANJE
  (d)

  KIKOTANJE
  (e)


  17. Broj 567 se odnosi prema broju 6543 kao broj 789 prema broju:

  8765
  (a)

  9834
  (b)

  5432
  (c)

  8756
  (d)

  6578
  (e)


  18. Jedan barski cvet razmnožava se deljenjem i time pokriva površinu bare. Od jednog cveta postaju sledećeg dana dva, od ta dva postaju sledećeg dana četiri, od četiri sledećeg dana postaju osam itd. Na taj način, bara se potpuno pokrije za 10 dana. Pitanje: Ako jedan cvet pokrije baru za 10 dana, za koliko će dana baru pokriti 2 cveta?

        Odgovor: Za dana


  19. Koji broj bi trebao da stoji na mestu znaka pitanja?

  4 8 10
  9 5 3
  20 14  ?

        Odgovor:  Broj  


  20. Koji od od pet oblika je najmanje sličan ostalim?


  (a)

  (b)

  (c)

  (d)

  (e)

  21. Koji broj treba da stoji umesto znaka pitanja:

  23  (89)  34
  82  ( ?
  41

        Odgovor: Broj  


  22. Koji broj treba da stoji umesto znaka pitanja:

        Odgovor: Broj  


  23. Koja od pet reči najmanje pripada datoj grupi?

  BATA
  (a)

  DRIPAC
  (b)

  LIFTING
  (c)

  FOKE
  (d)

  HOLDING
  (e)


  24. EENNPEP se odnosi prema 1155818 kao KTDEDKT prema :

  5816429
  (a)

  3491934
  (b)

  4391934
  (c)

  3341991
  (d)

  4319943
  (e)


  25. Koji broj treba da stoji umesto znaka pitanja:

        Odgovor: Broj  


   

      Vaš e-mail :

      Pseudonim :