BONI  IQ  TEST

 


  1 - 8
  Dodajte nizu slova ili brojeva  - slovo ili broj koji logički sledi:
   
  1.     A, D, G, J

  2.     1, 3, 6, 10

  3.     1, 1, 2, 3, 5

  4.     21, 20, 18, 15, 11 
  5.     8, 6, 7, 5, 6, 4
  6.     65536, 256, 16
  7.     1, 0, -1, 0
  8.     3968, 63, 8, 3

  H

  9 - 15
  Popuni prazno polje u kvadratu s leve strane logički odgovarajućom formom (a b c d) sa desne strane.
   

   9.     

         a b c d

 

   10.  

          a b c d

 

   11.  

          a b c d

 

  12.   
   

          a b c d

 

   13.   
  

           a b c d

 

   14.   
  

           a b c d

 

   15.

          a b c d


16 - 25
Iz desne kolone (A B C D) izaberi sliku koja logički prati niz slika u kvadratima levo:
 

            

   16.   

           A B C D

 

   17.   

           A B C D

 

   18.   

           A B C D

 

   19.  
         

          A B C D

 

   20.  

          A B C D

 

   21.  

          A B C D

 

   22.  

          A B C D

   

    23. 

          A B C D

 

     24. 

           A B C D

 

   25.  

          A B C D


26 - 29
U svakoj liniji nedostaju dva od četiri polja. Od slika sa desne strane (a, b, c, d, e) odaberite dve slike koje najviše
 logički odgovaraju poljima sa znakom pitanja.
 

   26.  

            a b c d e

 

   27.  

           a b c d e

 

   28. 

           a b c d e

 

   29.  

           a b c d e


30 - 33
U svakom redu nedostaje po jedna slika. Izaberite sliku sa desne strane koja logički popunjava niz (a b c d).

   30.  

           a b c d

 

   31.  

           a b c d

 

   32.  
       

           a b c d

 

   33.  

           a b c d

 

    Vaš e-mail :

    Pseudonim :