Povratak na prvu stranu - vesti

 

Igram nagradnu igru
Dobijam vesti na mail
Testiram inteligenciju
Ucestvujem u diskusijama
Uspostavim kontakt
Reklamiram se  Arhitektura
Astrologija
Brak
Dogadjaji
Download - Freeware
Erotika
Humor
Kozmetika
Licnosti
Ljubav & Sex
Mladi
Moda
Poezija
Sve o deci
Umetnost
Zanimljivosti
Zdravlje
 KUĆE ZDRAVLJA 24. 04. 2009.VII deo
Svi tradicionalni tekstovi tvrde da su I i IV kuća najbliže povezane sa zdravljem. Ovo je naročito tačno ako su one »nastanjene«- tj. ako su pozicija jedne ili više planeta nalazi u kući. Ako se ni jedn planeta ne nalazi u ovim kućama, neki astrolozi svoju dijagnozu baziraju prema planeti koja vlada znakom na vrhu kuće. Ipak, ovo nije sasvim zadovoljavajući ili tačan metod.
Jedan engleski autoritet iz XIX veka, je stavio pod sumnju čak i suđenje o zadravlju na bazi konfiguracija u VI kući. Dejms Vilson (Wilson) je u svom Kompletno astrološkom rečniku, ovako pisao: »Razolog zbog kog ascendent dejstvuje na ljudski telesni sastav nije poznat, ali iskustvo dokazuje da on ima efekta. Jasno ne proizilazi da zapadni ugao ima bilo kakav uticaj, a još je manje jasno da bi VI kuća mogla biti mesto prema kome bismo bili u stanju da procenjujemo bolest.« Uprkos Vilsnovom mišljenju, zajedničko iskustvo većine profesionalnih medicinskih astrologa pokazuje da VI kuća pruža smer za opis bolesti. U rutinskoj proceduri, astro – dijagnostičar proverava natalnu kartu, da bi ustanovio koje, ako ih ima, planete naseljavaju Šestu kuću, i da li te planete grade aflikciju sa glavnim svetlećim telima, ascenetima ili planetama I kuće. On takođe utvrđuje planetnog vladara znaka u vrhu VI kuće, uočava koji znak i kuću naseljava u horoskopu, i onda odlučuje koje bolesti taj znak predstavlja, i delove tela na koje se odnosi.
Sledeći njegov korak je da sazna koje planete stupaju u aspekt sa vladarem VI kuće, kao i vrstu aspekta – radi li se o konjukciji, paraleli, kvadratu, sekstilu, trouglu, itd.
Ovi podaci pružaju osnovu za opšti opis potencijalnih bolesti.

Uticaj prve kuće
Medicinski astrolog posvećuje značajnu pažnju I kući, zato što njome vlada uzlazni znak, koji ustnovljava vitalnost i unutrašnju snagu, ili slabost fizičke konstitucije. Osim toga, ascendent pruža uvid u volju ličnosti osobe – njenu prilagodljivost okolini.

Kroz pažljivu analizu I kuće, iskusan astrolog je u stanju da prosudi osnovnu emocionalnu šemu, lične navike, potisak individualnih želja i njihovo zadovoljenje, sposobnost za samodisciplinu.
Svi ovi faktori direktno se odražavaju na zdravlje – zato što ponašanje – bilo pozitivno ili negativno, konstruktivno ili negativno – može usloviti bolesti, i to i čini.

Štaviše, ako se vladanje sobom, i moralna snaga, mogu prepoznati u natalnoj I kući, postoji dobra šansa da osoba može prevazići ili izmeniti patološke tendencije, naznačene u IV kući.


Na primer, nerešeni unutrašnji konflikti koji prouzrokuju nervno ili organsko oboljenje, mogu biti elimisani svesnim naporom pojedinca, uz pomoć njegove volje da promeni nedostatke karaktera koje ih izazivaju. Loša ishrana se može izmeniti. Neskladni međuljudski odnosi, mogu sa ispraviti. Neusklađenje okolnosti zapošljenja, mesta stanovanja, itd. mogu biti promenjene.
III i IX kuća su tesno vezane za mentalna oboljenja i, sledstveno, zaslužuju posebno ispitivanje astro-dijagnostičara, po liniji psihogenog porekla mnoštva bolesti.
Nastaviće se-Copyright BONI Drenik d.o.o 2003