Povratak na prvu stranu - vesti

 

Igram nagradnu igru
Dobijam vesti na mail
Testiram inteligenciju
Ucestvujem u diskusijama
Uspostavim kontakt
Reklamiram se  Arhitektura
Astrologija
Brak
Dogadjaji
Download - Freeware
Erotika
Humor
Kozmetika
Licnosti
Ljubav & Sex
Mladi
Moda
Poezija
Sve o deci
Umetnost
Zanimljivosti
Zdravlje
 Ljubav je obećanje sreće 23. 06. 2003.
U osnovi ljubavi leži biološka potreba za kontaktom i bliskošću sa drugom osobom. Kroz taj kontakt, naša tela se stimulišu i uzbuđuju...Bez njega, ona postaju hladna i ukočena. Sama potreba se opaža kao osećanje čežnje koja podseća na osećanje gladi.

Čežnja, kao i glad, postaju jači kada su nam uskraćeni.Shvatanje razlike između osećnja čežnje i emocije je važno za razumevanje ljubavi.
Gladna osoba će pojesti bilo šta. Usamljena osoba će prihvatiti bilo koga za prijatelja. Ako se očekivanje zadovoljstva doda biološkoj čežnji za kontaktom i bliskošću, potreba se pretvara u pravu emociju.
Razlika između ljubavi i čežnje se manifestuje u ponašanju i postupcima osobe.Ako je zadovoljstvo u osnovi ljubavi, ljubav je takođe uslov za zadovoljstvo.
Jer, ljubav predstavlja obećanje zadovoljstva.
Bez predanosti u poslu, nema uspeha u poslu. U istoj meri je važno da se čovek potpuno posveti osobi koju voli i vezi sa njom, ako želi da uživa.
Prednost nastaje iz očekivanja zadovoljstva, baš kao i ljubav.
Zato je važno reći da je količina zadovoljstva u direktnoj vezi sa stepenom prednosti ili količinom emocija koju neko investira u neku aktivnost ili osobu.
Pored zadovoljstva, ljubav ima i drugu važnu funkciju u ljudskim odnosima.Ona uliva sigurnost koja omogućava drugoj osobi da se takođe preda. Odrasli imaju, kao i deca, potrebu za sigurnošću. Potreba im je uverenje da se današnja sreća neće sutra pretvoriti u bol. Ljudima je sasvim jasno da velika sreća, ako prođe, mora da se ustupi mesto velikoj boli, i to ih plaši.Čovek živi u sadašnjosti, sećajući se prošlosti i gledajući u budućnost.
On je bolno svestan, iz svojih ranijih iskustava, da se, prihvatajući zadovoljstvo, izlaže mogućnosti bola. Ako je doživeo brojna razočaranja, on će biti preterano odbrambren u svom očekivanju zadovoljstva.Ali, čak i često ranjavani čovek je ipak sklon da uvek iznova pokuša.Ljubav je obećanje da će današnje zadovoljstvo trajati i sutra.To nije garancija, niti obaveza, jer ova emocije, kao i svaka druga, izrasta spontano iz dubine ljudskog bića i nije podložna volji. Više od toga se ne može zahtevati, manje od toga je nedovoljno. Samo sa sigurnošću koju pruža ljubav, čovek se može potpuno prepustiti zadovoljstvu voljenja.
"Ljubav je osećanje koje je rezultat svih drugih osećanja, zbir svih mogućnosti čovekovih, najviših i najčistijih. Ljubav je najveći izvor snage za iluziju, i najdublji dokaz moći za akciju.

Ljubav je svedočanstvo zdravog spola i dubokog morala: jer za ljubav treba imati pre svega mnogo fizičke sile i neizmerno mnogo dobrote.Znači, mogućnosti za utapanje u drugom biću i drugoj sudbini; pregorenja za iluziju i vere u ideal; radosti da se živi dvostrukim i mnogostrukim životom; i najzad potrebe da se iziđe iz sebe u nešto šire i veće i opštijeIma odista jedno doba u ljudskom životu kad sve podseća na ljubav: sunčan dan, tamna noć, bura i tišina, novac i muzika, cveće i heroizam, mek divan, oblak u nebu, mušica u vazduhu.

Tako žena postane sedište svih drugih pokreta srca, misao misli, cilj ciljeva. Sreća vredi samo koliko je sreća za njih dvoje. Sirotinja je strašna samo zato što taj čovek ne može da tu ženu napravi kraljicom, ili ona njega imperatorom. Religija vredi utoliko ukoliko Bog pomaže njihove sastanke, i ostvaruje planove.

Dvorac na bregu vredi samo ako je prikladan za njih dvoje. Stari prijatelj, ukoliko je njihov protektor; a novi prijatelj, ukoliko je bezopasan. Sve gleda samo kroz ono što volimo: pejzaž, kuću, put, knjigu, ideju.
Ništa u ljubavi nema više cenu samo za sebe, i sve je mereno na jedan način. Zaljubljenici mogu da žive na vrh planine na jednom stablu, u dnu šume u jednoj pećini, nasred mora na jednoj dasci.
Zato je ljubav najisključivije osećanje koliko je i najpotpuniji život. Ljubav sve ispuni i sve zameni.
Rađanje ljubavi u duši, to je više i lepše nego rađanje sunca na okeanu.Tri stvari uvek idu zajedno: mladost, lepota, ljubav. Ljubi se samo u mladosti, ali se samo u mladosti i u ljubavi proživljuje i lepota.
Nema ljubavi bez lepote; jer je čovek zaljubljen samo u lepotu, bilo stvarnu ili uobraženu, bilo telesnu ili duhovnu.
Ljubav je velikodušna i samo stoga ljudi kažu da je slepa. Ona nikad nije slepa da ne bi videla nečije nedostatke i nekoje prepone; ali je plemenita i duševna, jer ipak sve smatra manjim od ljubavi.Ljubav je, kao i vladalac, najveća kad najvećma prašta. Ljubav je iskrena jedino ako se nalazi sva u predmetu koji ljubi, a ne u principima koji su izvan ljubavi.
Ovako dizanje ljubavi iznad svih principa, baš i jeste taj neizmerni i suvereni trijumf duše nad duhom.
Možda svugde treba ići za pameću osim u ljubavi: najluđe ljubavi su bile mnogo puta izvorima najviših dela i najlepše slave.
Bilo je ljubavi koje su izvesnim ljudima iz osnove preinačavale karakter i um, oplemenivši ljude bezdušne, učinivši pobožnim ljude bezbožne, i napravivši herojima ljude obeshrabrene.
Samo velike ljubavi su inspirisale velike akcije."


Copyright BONI Drenik d.o.o 2003