Povratak na prvu stranu - vesti

 

Igram nagradnu igru
Dobijam vesti na mail
Testiram inteligenciju
Ucestvujem u diskusijama
Uspostavim kontakt
Reklamiram se  Arhitektura
Astrologija
Brak
Dogadjaji
Download - Freeware
Erotika
Humor
Kozmetika
Licnosti
Ljubav & Sex
Mladi
Moda
Poezija
Sve o deci
Umetnost
Zanimljivosti
Zdravlje
 Poezija 10. 03. 2008.
Porazi Persijanaca kod Salamine i Plateje (480/479. g. pre n. e.)


SALAMINA


Podigla se sva Helada bratski
da odvadi što se vadit’ ima,
bandoglavo da mrdne Spartanče,
Atinjanin ponosan da žmirne,
Megaranin dupe da dovuče
i samoski fićfiriću vrli
i golema svačija flotila
od brodovlja što se silom skrpi,
svi da dođu, kulturu da brane,
ja l’ kulturu, ja l’ način života,
jer se Grkom ne dâ tuđim biti
nit’ Istoku plaćat’ danka crna;
bolj’ sloboda, ma i za potomstvo,
no u žiću pod satrapom ropstvo.

Kserksa skvadri nije lako bilo
da manevrom zaobiđe Grka,
Persijanac doter’o kolose,
krma ljuta o pramac se tare,
no se Kserkse ispeo na brdo,
da trijumfu sa visa se smeje;
ko na brdo ak’ i malo stoji,
oko sebe okuplja pisare,
verne sluge što beleže nemo
rečcu svaku gromkog gospodara.
Al’ se Kserksu omakoše reči,
zamukao od prizora mučnog,
ko će sada doma da se vrati,
doma tamo, u krevetac sveta,
u Persiju, gde ljuljaše čedo
ljudskog roda skučena planeta?PLATEJA

Salamino, pogrom te ne min’o,
reče Kserkse, spreman za Plateju,
Leonide ne napiv se krvi,
Temistokla ne proceniv bistro,
za Plateju, za kosovsku potku
potonjijeh persijskih Višnjića,
sleporimih unuk-Obilića,
što u sili, u brojnom poslanju
pohitaše ka žutoj Heladi,
razbraćenoj, nikad u jedinstvu,
da moć šire cara jedinoga.KSERKS

Salamina ne beše mu dosta,
srljnu Kserkse na Plateju ravnu;
kâm na kamu pred njim ne preteče.
Pavsanije dočeka ga tamo,
Pavsanije, sin Lakedemona;
ko će ikad Persi dohakati
ako neće odvažnik od Sparte.
Poče bitka loše po Heladu,
Mardonije razuveri nadu,
kadli eto Tegejaca smelih,
trećina ih u životu osta,
a jurnuše na nezvana gosta;
u prepadu izginuše mnogi,
al’ saseče jedan Mardonija,
Persijanci pogubiše glave,
razbeža se Istok kao mravstvo
kad maticu-majku čovek zgazi.
Salamino, ostrvo u moru,
što rastroji persijske kolone!
Oj, Platejo, muko osvajačka,
rasprši li sanjarije lenje
da će Grčku preuzeti sila
koja Rimu ne bi dozvolila
da postane zlotvor grčkog sveta,
formulator potom interneta,
u globalnu što mrežicu plete
đubre koje mis’o zdrava mete!
Glup bi znao, lopov ne bi krao,
da je Helen pred Persijom pao.

Vladimir D. Janković


Copyright BONI Drenik d.o.o 2003