Povratak na prvu stranu - vesti

 

Igram nagradnu igru
Dobijam vesti na mail
Testiram inteligenciju
Ucestvujem u diskusijama
Uspostavim kontakt
Reklamiram se  Arhitektura
Astrologija
Brak
Dogadjaji
Download - Freeware
Erotika
Humor
Kozmetika
Licnosti
Ljubav & Sex
Mladi
Moda
Poezija
Sve o deci
Umetnost
Zanimljivosti
Zdravlje
 Nova skulptura u Vojvodini 1980-2000 26. 11. 2007.
Činjenice i pretpostavke...

Ključne tačke podsticaja i podrške razvoju jugoslovenske skulpture tokom osamdesetih i devedesetih godina 20. veka bez sumnje su se nalazile u Vojvodini. Pre svega, to se ogleda u organizovanju niza manifestacija, izložbi, simpozijuma i skulptorskih radionica. Najznačajnija uporišta i tačke ukrštanja savremene jugoslovenske skulpture na ovom prostoru tokom navedenog perioda svakako su: Bijenalna izložba jugoslovenske skulpture, Pančevo (od 1981); Internacionalni simpozijum skulpture Terra, Kikinda (od 1982); Vajarski susreti Meandar, Apatin (od sredine 90-ih); Internacionalna umetnička radionica Staklo, Pančevo (od 2000).
Na umetničkoj sceni u Vojvodini pojavljuju se i deluju značajni pojedinci i umetničke grupacije koje istražuju i koriste mogućnosti i potencijale proširenog skulptorskog jezika – Apsolutno skulpturalno, Rastislav Škulec, Zoran Pantelić, Dragan Rakić, Dragan Jelenković, Igor Antić, Miroslava Kojić, Slobodan Kojić, Jelena Janev, Mira Britka, Živko Grozdanić, Zvonimir Santrač ... Istovremeno, svojim aktivnim stvaralačkim pristupom značajan uticaj na tokove savremene skulpture imaju i umetnici poput Ane Bešlić ili umetničkog para Verbumprogram (Ratomir Kulić i Vladimir Mattioni).

Namere, ciljevi i svrha ...

U nastojanju da se pronađu odgovori na pitanje postoji li skulptorska tradicija na ovom terenu, šta ili ko predstavlja tu tradiciju, to jest da li se i na šta naslanja/nastavlja skulptura u devetoj i desetoj deceniji 20. veka, nametnula se potreba za valorizacijom i revalorizacijom istorije i tradicije ovdašnje skulpture. Istovremeno, uzimajući u obzir mnoge manje ili više vidljive i čitljive paralele, reference, uticaje i prožimanja na relaciji lokalnih i internacionalnih jezika (Nova beogradska skulptura, Druga hrvatska skulptura, Novo slovenačko kiparstvo, Nova britanska skulptura i dr.) nametnula se potreba za isticanjem i izdvajanjem, pre svega, inovativnih, u osnovi eksperimentalnih pojava i praksi. U pitanju su umetnički radovi koji su konceptualizovani, produkovani i izlagani mimo, nasuprot i nezavisno u odnosu na neke druge, standardne, konvencionalne, tačnije akademizovane forme skulptorskog mišljenja koje su u javnosti bile intenzivnije prisutne i od strane mnogih institucija vidno protežirane.
Izdavačko-izložbenim projektom Nova Skulptura u Vojvodini 1980-2000, uz niz pratećih razgovora i tribina, želi se učiniti vidljivim uočeni fenomen probijanja, rastezanja i proširenja samog pojma skulpture, odnosno relativizacija ustanovljenih granica skulpturalnog. Re-afirmacija komunikativnosti i elastičnosti savremenog skulptorskog jezika, uz istovremenoosvetljavanje ponašanja kritičara, odnosno konstantnog ili promenjivog afirmativno-konstruktivnog udela umetničke kritike u datom kontekstu – omogućiće bolje razumevanje proširenog pojma i polja skulpture.

Metodologija, (ne)obrađeni umetnički fenomeni i pojave...

U tom smislu, ova izložba, zasnovana na izdvajanju ključnih autorskih ličnosti prisutnih na vojvođanskoj art sceni, predstavlja tek deo složenog poduhvata sistematskog razmatranja određenih umetničkih pojava i ličnosti u domenu proširenog polja skulpture tokom dve poslednje decenije 20. veka u Vojvodini.
Razultat naučno-istraživačkog rada na istorijsko-umetničkojobradi niza skulptorskih i objektnih pojava, problema i umetničkih rešenja u Vojvodini, biće dostupna javnosti u obimnoj publikaciji u kojoj će se, pored novog čitanja i interpretacija naći i priređena hronologija izložbi, biografije umetnika i bibliografije za odabrani vremenski period kao i veliki broj reprodukovanih radova. Muzeološka obrada, istorizacija domena i dometa skulpture kao umetničkog medija, te naučna verifikacija savremene skulpture u Vojvodini (umetničke manifestacije i autorske ličnosti) značiće i njeno uvođenje u širi, regionalni i evropski istorijsko-umetnički korpus i društveni kontekst.


Copyright BONI Drenik d.o.o 2003