Povratak na prvu stranu - vesti

 

Igram nagradnu igru
Dobijam vesti na mail
Testiram inteligenciju
Ucestvujem u diskusijama
Uspostavim kontakt
Reklamiram se  Arhitektura
Astrologija
Brak
Dogadjaji
Download - Freeware
Erotika
Humor
Kozmetika
Licnosti
Ljubav & Sex
Mladi
Moda
Poezija
Sve o deci
Umetnost
Zanimljivosti
Zdravlje
 NUMIZMATIKA 09. 11. 2006.
Нова серија Народног музеја у Београду покренута 2006. године у оквиру едиције Каталога збирки - Нумизмашика, иако најмлађа већ показује изузетне резултате и постаје значајан сегмент издавачке делатности Музеја. Објављена издања и каталози у припреми потврђују колика је била потреба да се изузетно богат, сложен и разнородан нумизматички фонд учини доступним за даља истраживања, даља тумачења и отвореним за публику. Истовремено, ови сту-дијски каталози на најбољи начин показују како стручњаци Народног музеја и његови сарадници из других установа и институција разумеју своју основну улогу као и струку кустоса, односно улогу Народног музеја у заштити културне баштине, њеном коришћењу и промоцији.
Данас Одељење за нумизматику Народног музеја чува, у фондовима који обухватају појединачне налазе и оставе, преко 200.000 примерака новца, меда-ља, ордења и печата, систематизованих у 10 основних збирки, од античког грчког до модерног новца. Ова колекција свакако заслужује посебну пажњу и представљањем њеног садржаја не само да се систематски објављују фондови Музеја, већ се ствара поуздана основа за унапређење наших знања, као и за тумачење историјског и културног значаја централнобалканског простора, тумачење историјских и савремених култура.
Каталог Новац Римске реиублике. Збирке Народног музеја у Београду и Бео-градског универзишеша, аутора Бојане Борић-Брешковић и Петра Поповића, студиозно обрађује део богатог нумизматичког фонда Музеја, поуздано и ваљано, остварујући успешно два циља: представља нумизматичку грађу Музеја, бивају-ћи истовремено незаобилазна основа и полазиште за сва даља истраживања у овој области. Ово су резултати које Народни музеј сматра да увек мора да понуди стручњацима и публици.


Copyright BONI Drenik d.o.o 2003