Povratak na prvu stranu - vesti

 

Igram nagradnu igru
Dobijam vesti na mail
Testiram inteligenciju
Ucestvujem u diskusijama
Uspostavim kontakt
Reklamiram se  Arhitektura
Astrologija
Brak
Dogadjaji
Download - Freeware
Erotika
Humor
Kozmetika
Licnosti
Ljubav & Sex
Mladi
Moda
Poezija
Sve o deci
Umetnost
Zanimljivosti
Zdravlje
 Sveti Nikolaj Čudotvorac, arhiepiskop mirlikijski 24. 12. 2004.
Preuzeto sa zvaničnog sajta Srpske pravoslavne crkve

19. decembar (6. decembar po starom kalendaru)
Kad je došlo vreme zamonašen je u manastiru Novi Sion. Posle smrti roditelja, Nikola, ne zadržavši ništa za sebe, razdeli svoje veliko nasleđe siromasima.

U gradu Patari su ga svi znali kao izvanredno dobrog i milostivog sveštenika, koji je uvek svima pomagao, ali nije voleo da se o tome zna i priča, držeći se reči Gospodnjih: "Da ne zna levica tvoja šta čini desnica" (Mat. 6, 3). Zbog njegove vrednoće, revnovanja za veru Hristovu, poštenja i dobrote, episkopi i sveštenici iz Likijske oblasti, izabrali su sv. Nikolu za arhiepiskopa mir-likijskog, posle smrti njegovog strica.

Kao arhiepiskop, sv. Nikola se ponašao kao dobri pastir iz jevanđelske priče. Obilazio je zaseoke sela i gradove. Poučavao je narod, utvrđivao u veri, obilazio uboge, bolesne, zatočene. Otkupljivao je sužnje i puštao ih na slobodu, jer su tada zarobljenici prodavani kao robovi.

U vreme cara Dioklecijana i sv. Nikola je bio zatvoren u tamnicu, gde je proveo mnogo godina, sve dok na rimski presto nije došao car Konstantin i pomilovao sve hrišćane, a hrišćanstvo proglasio verom čitavog carstva. Tada se sv. Nikola vratio na svoj arhiepiskopski presto.

U to vreme, carica Jelena je pronašla Časni krst Hristovog stradanja, pa je sv. Nikola rešio da obiđe sveta mesta. U toku putovanja u Svetu zemlju, kao i pri povratku iz nje, na putu su se događala mnoga čudesa. Kad je strašna oluja zapretila da potopi brod, sveti Nikola klekao na molitvu Bogu, koji je utišao buru i umirio more pa su srećno stigli u Svetu zemlju. Posle obilaska svih svetih mesta, sveti Nikola unajmi nekog lađara da ga odveze u Likiju, ali lađar je, iako je uzeo novac, hteo da ide na neku drugu stranu. Tada se podiže jak vetar i okrenu brod u pravcu Likije, bez obzira što su svi mornari, po naređenju kapetana, pokušavali da ga vrate, punim jedrima brod je došao u Likijsko pristanište, gde se sveti Nikola iskrcao. Bezbroj je priča o dobročinstvima svetog Nikole. Pomagao je on sirote devojke, tešio ucveljene, spasavao narod od gladi, branio Likiju i sve gradove od ratne opasnosti i nesreće. Pričaju ljudi da je neki brod upao u oluju na putu iz Egipta, mornari su klekli na molitvu prizivajući svetog Nikolu. U tom trenu, pojavi se sveti Nikola na brodu, uze kormilo i poče upravljati brodom, izbavi ga iz opasnosti i nestade. Kad su stigli u grad, ugledali su svoga spasitelja pa su počeli da mu se do zemlje klanjaju i ljube ruke i noge, a sveti Nikola je samo odgovorio: "Podajte slavu Bogu što vas je izbavio, a ja sam čovek grešan kao što ste i vi". No tu se priča ne završava. Svetitelj je video da su ti moreplovci gusari, pa ih posavetova i nauči kako da se pokaju i poprave da ih neka druga Božja kazna ne stigne.

Sveti Nikola je usnuo u Gospodu, posle 58 godina službovanja Bogu i narodu, 6. decembra 345. godine. Svečano je sahranjen u sabornoj crkvi mirlikijske mitropolije. Tamo je njegovo telo počivalo vekovima. Mnogi ljudi su dolazili i molili se, a ostalo je zabeleženo da su grob Svetog Nikole pohodili i mnogi Sloveni, verovatno je zato poštovanje svetog Nikole kod nas toliko rasprostranjeno.

Kad su zavičaj svetog Nikole osvojili Turci, on se u snu javio jednom svešteniku iz Barija u Italiji i rekao da želi da njegovo telo bude preneseno u Bari. Bilo je to 1096. godine.

U Bariju je podignut velelepni hram posvećen svetom Nikoli, gde njegove mošti i danas počivaju. Sveti kralj Stefan Dečanski je celu crkvu ukrasio srebrom u znak zahvalnosti što mu je sveti Nikola vratio vid.


Copyright BONI Drenik d.o.o 2003